0

Operacyjne leczenie otyłości może osłabiać kości

Pojawiły się obawy, że operacyjne leczenie otyłości, np. za pomocą opasania żołądka, może prowadzić do gwałtownego osłabienia kości i do wzrostu ryzyka ich złamania. Naukowcy jeszcze nie wiedzą, czy stwierdzone osłabienie kości jest zjawiskiem tymczasowym czy stałym. Na wszelki wypadek zalecają przyjmowanie suplementów diety z minerałami i witaminą D. Rodzą się jednak obawy co do ryzyka przeprowadzania operacji leczenia otyłości wśród nastolatków, w wieku kiedy skład kości ciągle się formuje. Wstępne badania każą przypuszczać, że u pacjentów po operacjach leczenia otyłości ryzyko złamań kości wzrasta dwukrotnie, a w tym ryzyko uszkodzeń kości dłoni i stopy – nawet trzykrotnie. Continue Reading