Achondroplazja

Achondroplazja, chondrodystrofia jest to genetycznie uwarunkowana, wrodzona choroba (o dziedziczeniu autosomalnym dominującym), prowadząca do nieprawidłowego kostnienia śródchrzęstnego, co powoduje zaburzenie rozwoju pewnych kości w organizmie i karłowatość.

Podłożem achondroplazji jest mutacja pojedynczego genu, który jest zlokalizowany na ramieniu krótkim chromosomu 4 (4p16.3). W postaci homozygotycznej, jest to mutacja letalna na poziomie zarodkowym – upośledzenie następuje w życiu płodowym. W ponad 99% przypadków tej choroby ma miejsce różnego typu mutacja receptora dla czynnika wzrostu fibroblastów (fibroblast growth factor receptor 3, FGFR3), a jest to zwykle mutacja punktowa, polegająca na substytucji Gly380Arg. Choroba ta w 80% przypadków powstaje de novo, zaś częstość występowania tej mutacji wzrasta w przypadku ojca w wieku powyżej 35 lat.

Objawy achondroplazji:

 •     karłowatość
 •     skrócenie długości kończyn, szczególnie części proksymalnych
 •     prawidłowa długość tułowia
 •     lordoza odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 •     zwężenie kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym
 •     małe sześcienne trzony kręgów
 •     szpotowate kolana
 •     dłoń kształtu trójzębnego
 •     wydatne czoło
 •     zapadnięta nasada nosa
 •     mikromelia (małe dłonie)
 •     rozwój intelektualny w normie