Ziarniniak pachwinowy

Ziarniniak pachwinowy (donowanoza, ang donovanosis) jest to choroba zakaźna zaliczana do chorób przenoszonych drogą płciową, charakteryzująca się występowaniem owrzodzeń okolicy narządów płciowych. Choroba jest wywołana przez Gram-ujemne bakterie z rodziny Enterobacteriaceae – Klebsiella granulomatis (dawniej nazywane Calymmatobacterium granulomatis, bądź też Donovania granulomatis i zaliczane do rodziny Brucellaceae).

Choroba ma przebieg przewlekły, ze skłonnością do nawrotów, a występuje endemicznie w krajach tropikalnych i subtropikalnych. Podstawą jej rozpoznania jest stwierdzenie ciałek Donovana w rozmazie tkanek objętych procesem chorobowym.

Choroba oprócz szerzenia się drogą płciową, może także przenosić się przez używanie wspólnych ubrań, ręczników itp. Występuje częściej wśród mężczyzn, a zwłaszcza homoseksualistów.

Podstawą leczenia ziarniaka jest stosowanie antybiotyków.