generyczne

Lek generyczny, lek odtwórczy, czy generyk – to określenie leku będącego zamiennikiem leku oryginalnego, który zawiera tę samą substancję czynną. Leki generyczne, aby mogły być wprowadzone do obrotu, muszą spełniać następujące warunki:

  • posiadać ten sam skład, tę samą ilość substancji aktywnej. Mogą zawierać jednak inne substancje pomocnicze, pod warunkiem, że nie zmieniają one właściwości leku i nie wpływają na jego skuteczność,
  • tę samą postać,
  • tę samą dostępność biologiczną (biodostępność),
  • takie samo działanie farmakologiczne.

Przed wprowadzeniem tego typu leku na rynek poddaje się go badaniu dostępności farmaceutycznej, dostępności biologicznej oraz biorównoważności.

Z badań biodostępności i biorównoważności zwolnione są leki zawierające wyłącznie substancje lecznicze, które dobrze rozpuszczają się w wodzie i dobrze przenikają przez błony biologiczne. Substancje te klasyfikowane są do grupy I w systemie BCS (ang. Biopharmaceutics Classification System). Dla pozostałych substancji przeprowadza się badanie losów leku w ustroju (farmakokinetyki), najczęściej na grupie zdrowych ochotników.