przeciwbólowe

Leki przeciwbólowe (Analgetyki) – to grupa środków, których zadaniem jest działanie na różnym poziomie przewodzenia bodźców bólowych: od receptorów w tkankach, przez nerwy “przewodzące” ból i połączenia nerwowe (synapsy) znajdujące się w rdzeniu kręgowym, po ośrodek bólowy w części mózgu zwany wzgórzem i w korze mózgowej.

Leki przeciwbólowe działają na czterech podstawowych poziomach:
Na poziomie receptorów bólowych i neuronów czuciowych – leki takie jak lidokaina i bupiwakaina (leki znieczulające miejscowo)
Na poziomie synaps w rdzeniu kręgowym i we wzgórzu np.: morfina, Dolargan, Fentanyl, na cały ośrodkowy układ nerwowy – wziewne analgetyki, m.in. podtlenek azotu, ośrodkowo, tzn. na poziomie mózgu, czucie bólu zmniejszają tzw. niesteroidowe leki przeciwzapalne (działające silnie przeciwzapalnie, przeciwbólowo, przeciwgorączkowo oraz słabo uspokajająco), np. kwas acetylosalicylowy czy paracetamol.

Leki przeciwbólowe można podzielić na dwie główne grupy:

Leki opioidowe

Najważniejsze substancje opioidowe to: kodeina, morfina, heroina.

Leki nieopioidowe:

  • niesteroidowe leki przeciwzapalne
  • leki przeciwbólowe, które w dawkach terapeutycznych nie działają przeciwzapalnie (np. paracetamol)