elektroradiologia

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) na kierunku Elektroradiologia jest przygotowany do samodzielnego pełnienia roli zawodowej.

Elektroradiolog umie miedzy innymi:

 • korzystać z wiedzy z zakresu nauk medycznych,
 • komunikować się z pacjentem,
 • współpracować w zespole terapeutycznym
 • przygotowywać stanowisko pracy oraz sprzęt i aparaturę medyczną do planowanych badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych
 • planować pracę na podstawie skierowań oraz oceny stanu pacjentów i uzyskuje informacje o pacjentach niezbędne do wykonania badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych

Elektroradiolog udziela pacjentom informacji o zasadach przeprowadzenia badań diagnostycznych lub zabiegów terapeutycznych. Prowadzi on również dokumentację badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych. Umie dobierać odpowiednie metody i techniki do wykonania badania rentgenowskiego oraz obrabiać chemicznie i fizycznie radiogramy i fluorogramy. Wykonuje badania w pracowni tomografii komputerowej, badania izotopowe (scyntygraficzne):

 • densytometryczne kośćca,
 • elektrokardiograficzne,
 • spirometryczne,
 • elektroencefalograficzne,
 • audiometrię,
 • radioterapię odpowiednią techniką.

Zna i prowadzi dokumentację badań diagnostycznych, zabiegów terapeutycznych i materiałów niezbędnych do badań i zabiegów. Potrafi zabezpieczać pacjenta i otoczenie w razie awarii sprzętu i aparatury medycznej, udzielać pierwszej pomocy, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.