Kosmetologia

Absolwent 2-letnich studiów II stopnia na kierunku Kosmetologia otrzymuje tytuł magistra i kwalifikacje kosmetologa. W czasie studiów uzyska wiedzę i praktykę potrzebną m.in. do:

 • właściwego zdiagnozowania stanu cery, zaplanowania i profesjonalnego wykonywania zabiegów kosmetycznych: pielęgnacyjnych, leczniczych i upiększających z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • ścisłej współpracy z lekarzem dermatologiem, oraz lekarzami medycyny estetycznej w zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo;
 • kierowania zespołem kosmetologów oraz nadzorowania przebiegu stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych;
 • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego;
 • pełnienia funkcji edukacyjnej mającej na celu promowanie zdrowego stylu życia i dbałości o pielęgnację ciała i urody.
 • będzie posiadał wysokie kwalifikacje i umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu podstaw nauk biomedycznych i promocji zdrowia oraz szczegółową  wiedzą  z zakresu kosmetologii,
 • dostrzegał ścisły związek  kosmetologii z naukami medycznymi w  stopniu pozwalającym na harmonijne współdziałanie z lekarzem specjalistą, zwłaszcza w  zakresie pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo,
 • będzie posiadał umiejętności planowania specjalistycznych zabiegów kosmetycznych zgodnie z rozpoznaniem i uwzględniać indywidualne wskazania i przeciwwskazania zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • będzie posiadał  wiedzę dotyczącą właściwości biologicznych i kosmetycznych poszczególnych składników w kosmetyku oraz przewidzieć efekty ich pożądanego i niepożądanego działania.
 • będzie posiadał umiejętność właściwego doboru metod i środków kosmetycznych dla każdej osoby poddawanej zabiegom kosmetycznym,
 • będzie posiadał niezbędną wiedzę pozwalającą ocenić kosmetyk pod względem jego cech fizykochemicznych i właściwości użytkowych,
 • będzie posiadał kompetencje pozwalające nadzorować prawidłowe stosowanie metod i środków kosmetycznych,
 • będzie posiadał podstawową wiedzę w zakresie ekonomii, w tym zarządzania i marketingu, niezbędną do prowadzenia  działalności gospodarczej w zakresie kosmetologii,
 • będzie miał świadomość konieczności  ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i będzie przygotowany do podjęcia badań naukowych oraz studiów doktoranckich.
 • Absolwenci znajdą pracę w gabinetach kosmetycznych, ośrodkach odnowy biologicznej,  i centrach SPA. Zajęcia z zarządzania i marketingu przygotują również do samodzielnego uruchomienia takiej działalności oraz jej prowadzenia.
 • Absolwenci studiów drugiego stopnia (magisterskich). Posiadają znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2 ESO, KJ, RE posługując się językiem specjalistycznym w zawodzie kosmetologa.

Absolwenci są przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach III stopnia, jak również są przygotowani do samodzielnej pracy badawczej i do pracy w zespołach naukowych.