Pielęgniarstwo

Studia pielęgniarskie drugiego stopnia łączą przygotowanie zawodowe z pielęgniarstwa z przygotowaniem w zakresie dydaktyki, pedagogiki, organizacji i zarządzania, Absolwenci są przygotowani do wykonywania zadań na stanowiskach nauczycielskich lub kierowniczych.

Osoby kończące studia potrafią samodzielnie:

  • organizować, nadzorować opiekę pielęgniarską
  • współpracować z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie doskonalenia jakości sprawowanej opieki
  • nauczać przyszłych adeptów do zawodu
  • prowadzić badania naukowe

Doskonale wyszkolona pielęgniarka – staje się równoprawnym partnerem lekarza w procesie leczenia oraz w profilaktyce chorób!