osteoporoza

Osteoporoza (łac osteoporosis, dawna nazwa zrzeszotnienie kości) jest to stan chorobowy, charakteryzujący się postępującym ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz zwiększoną podatnością na złamania. Osteoporoza występuje przeważnie u kobiet po menopauzie (osteoporoza pomenopauzalna). Osteoporoza jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, która charakteryzuje się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania.

W początkowej fazie, osteoporoza przebiega bezobjawowo, do najczęstszych objawów klinicznie jawnej osteoporozy należą:

 •     bóle kości długich pod wpływem obciążenia;
 •     obniżenie wzrostu (złamania kompresyjne kręgów) i ból kręgosłupa oraz powstanie nadmiernej kifozy piersiowej (garb starczy)
 •     złamania kości przy niewielkich urazach (szczególnie niebezpieczne są złamania szyjki kości udowej, ale często łamie się kość ramienna – bliższy odcinek i dalszy kości promieniowej).

Celem leczenia jest zapobieganie złamaniom kości, które osiąga się przez zwiększenie masy kostnej, zapobieganie jej ubytkowi i poprawę wewnętrznej struktury kości.

U osób zagrożonych wystąpieniem osteoporozy należy prowadzić profilaktykę, która polega na usunięciu lub minimalizacji czynników prowadzących do osteoporozy, a także uzupełnianie niedoborów żywieniowych wapnia, witaminy D oraz białka. Należy pamiętać o nasilającym osteoporozę wpływie unieruchomienia, stąd zaleca się szczególnie przed menopauzą uprawianie sportu, aby wzmocnić kości i mięśnie, odpowiadające za stabilizację postawy.

Leki stosowane w leczeniu osteoporozy to:

 •     Bisfosfoniany:
  •         alendronian sodu
  •         etydronian disodowy
  •         klodronian disodowy
  •         kwas ibandronowy
  •         kwas zoledronowy
  •         pamidronian disodowy
  •         ryzedronian sodu
 • Preparaty wapnia zalecana wielkość spożycia wynosi 1 200 mg/dziennie
 • Preparaty witaminy D
 • Fluorki, obecnie rzadko stosowane ze względu na możliwość powstania zaburzeń mikroarchitektury kości
 • Kalcytonina
 • Raloksifen
 • Ranelinian strontu
 • Teryparatyd czyli rhPTH (1–34); rozważa się zastosowanie parathormonu (PTH 1–84) lub innych jego fragmentów