Czerwonka

Dyzenteria, czerwonka (gr dysentería) jest to ostra choroba zakaźna jelit, w szczególności jelita grubego, której objawem jest uporczywa biegunka i obecność krwi oraz śluzu w stolcu, nieleczona prowadzi do śmierci.

Objawem dominującym choroby jest bardzo częste (nawet kilkadziesiąt razy na dobę) oddawanie luźnych stolców oraz przyspieszony pasaż jelitowy, czasem towarzyszą im krwiste wymioty. Ilość i objętość stolców, jak również ich wygląd (np domieszka śluzu lub krwi) zależą od rodzaju czynnika wywołującego chorobę. Ze względu na uszkodzenie nabłonka jelitowego w chorobie dochodzi do przejściowej nietolerancji laktozy.

Leczenie polega przede wszystkim na doustnym uzupełnianiu wody, elektrolitów i węglowodanów, a kiedy jest to niemożliwe (np z powodu wymiotów), wtedy stosuje się dożylne podawanie płynów. Leczenie antybiotykami lub chemioterapeutykami powinno być prowadzone w zależności od oceny klinicznej sytuacji pacjenta i laboratoryjnej identyfikacji patogenu.