Badanie elektroencefalograficzne (EEG)

Elektroencefalografia (EEG) jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która służy do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu.

Badanie EEG polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis – elektroencefalogram. Jeśli elektrody umieści się bezpośrednio na korze mózgu (np podczas operacji), to wówczas badanie nosi nazwę elektrokortykografii (ECoG). Pierwszy polski zapis EEG został zarejestrowany przez Adolfa Becka na Uniwersytecie Jagiellońskim, który swoją pracę opublikował w 1890 r, zaś pierwsze badanie EEG na człowieku przeprowadził Hans Berger, psychiatra z Jeny.

Badania EEG są wykonywane w następujących sytuacjach:

  • padaczka
  • zaburzenia snu
  • przy stwierdzaniu śpiączki oraz śmierci mózgu
  • chorobach organicznych mózgu
  • zatruciach substancjami neurotoksycznymi (np litem – charakterystyczne zespoły fal trójfazowych)