Endosonografia

Ultrasonografia endoskopowa, endosonografia jest to metoda diagnostyczna w której stosuje się endoskopowo ultrasonograf w celu uwidocznienia narządów wewnętrznych klatki piersiowej i jamy brzusznej.

Sonda jest przeprowadzana, tak jak w panendoskopii, przez przełyk, żołądek i dwunastnicę. Metoda ta umożliwia m.in badanie przesiewowe w kierunku raka trzustki, raka przełyku i raka żołądka, jak również wykrycie łagodnych guzów górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pozwala też na wykonanie biopsji różnych zmian znajdujących się w górnym odcinku przewodu pokarmowego, którą wykonuje się poprzez wkłucie igły przez wyściółkę żołądka w kierunku zmiany.

Podczas badania metodą ultrasonografii endoskopowej pacjent poddawany jest sedacji, endoskop wprowadza się przez jamę ustną, a następnie przesuwa przez przełyk w kierunku odcinka, który ma być zbadany. W zależności od miejsca między przełykiem a dwunastnicą można obrazować organy należące do układu pokarmowego jak i leżące poza nim w celu wykrycia nieprawidłowości, a także wykonania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej. Dodatkowo można obrazować ścianę przewodu pokarmowego w celu określenia jej grubości, co może pomóc we stwierdzeniu procesu zapalnego albo nowotworowego. Jakość obrazowania jest wprost proporcjonalna do użytej częstotliwości, stąd też wysoka częstotliwość daje obrazy lepszej jakości, ale wykorzystanie wysokiej częstotliwości sprawia też, że zmniejsza się dostępna w badaniu głębokość penetracji. Badanie to jest wykonywane przez gastroenterologów, którzy przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie tej metody.