Kolonoskopia, sigmoidoskopia (FSS)

Kolonoskopia jest to metoda badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego, która polega na oglądaniu wnętrza jelita grubego. Badanie to polega ona na wprowadzeniu przez odbyt specjalnego wziernika zakończonego kamerą i przesłaniu obrazu na zewnątrz. Do tego celu służy giętki instrument zwany kolonoskopem, zbudowany podobnie jak fiberoskop, który służy do diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego. Podczas kolonoskopii możliwe jest także pobieranie wycinków błony śluzowej jelita grubego do badań histopatologicznych, jak również wykonywanie drobnych zabiegów, np usuwanie pojedynczych polipów.

Wskazania do badania: