Mammografia

Mammografia jest to radiologiczna metoda badania piersi u kobiet. Polega ona na wykonaniu serii zdjęć gruczołu piersiowego przy użyciu promieni rentgenowskich. Jej zdolność do uwidoczniania szeregu charakterystycznych zmian pozwala na wczesne rozpoznanie nowotworu piersi oraz innych patologii sutka, zanim staną się one jawne klinicznie.

Nowotwór piersi w stadium lokalnie ograniczonym ma zdecydowanie lepsze rokowanie niż choroba bardziej zaawansowana: z zajęciem regionalnych węzłów chłonnych bądź przy przerzutach odległych. Uzasadnia to stosowanie mammografii jako badania przesiewowego w grupach szczególnie narażonych na rozwój tego typu nowotworu. Udowodniono, że regularne wykonywanie procedury obniża umieralność z powodu nowotworu piersi. Mammografię uznaje się za badanie skuteczne, ekonomicznie opłacalne oraz bezpieczne dla pacjentek.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat badanie to spotykało się również z wieloma głosami krytyki. Większość kobiet odczuwa bowiem dyskomfort podczas badania z powodu wywieranego ucisku; dla niektórych jest to doświadczenie bolesne. Duża czułość aparatu powoduje także, że większość z identyfikowanych zmian nie ma histopatologicznych cech złośliwości. Rezultaty fałszywie pozytywne wymagają jednak za każdym razem przeprowadzania dalszych badań, czasem łącznie z biopsją samego gruczołu. Randomizowane próby kliniczne, które miały potwierdzić skuteczność badania, wielokrotnie kwestionowano, m.in z powodu nieistotności statystycznej wyników.