Perymetria – pole widzenia

Badanie pola widzenia zwane jest również perymetrią (w przypadku rzutowania siatkówki na powierzchnię kulistą) lub kampimetrią (w przypadku rzutowania na powierzchnię płaską). Badanie to pozwala na precyzyjne określenie ubytków w polu widzenia. Aparat medyczny służący do wykonania tego badania nazywany jest perymetrem, bądź polomierzem.

wskazania dla przeprowadzenia badania:

  •     jaskra
  •     choroby nerwu wzrokowego
  •     odwarstwienie siatkówki
  •     różne choroby siatkówki takie jak retinopatia barwnikowa
  •     choroby OUN