Testy skórne

Testy skórne są to testy stosowane w diagnostyce alergii, oparte na zjawisku nadwrażliwości natychmiastowej.

Testy skórne są podstawową metodą diagnostyczną w diagnostyce alergii, gdyż pozwalają na stwierdzenie IgE-zależnej reakcji w obrębie skóry. Podawany alergen wiąże się ze swoistą IgE na powierzchni mastocytów, co doprowadza do uwolnienia z nich histaminy, której uwolnienie powoduje w obrębie skóry powstanie reakcji, wywołującej powstanie bąbla, a także zlokalizowanego wokół niego rumienia.

Do wykonania testów skórnych powinny być stosowane standaryzowane alergeny, zaś sam test powinien być wykonany przez odpowiednio przeszkolonego badacza.

Testy skórne dzieli się na testy punktowe i testy śródskórne.

Podstawowym testem skórnym jest test punktowy, który jest wykonywany celem potwierdzenia, że dany alergen wywołuje u danego chorego reakcję alergiczną. Ma to znaczenie przy wykrywaniu pacjentów wymagających odczulania, bądź w przypadku niemożności przeprowadzenia testu i powinno stać się przyczynkiem do unikania zdiagnozowanego alergenu (np alergeny pokarmowe).

Testy śródskórne nie są przeprowadzane, jeśli wynik testu punktowego jest dodatni, służą więc do pogłębienia diagnostyki w przypadku testów punktowych ujemnych, zwłaszcza zaś przy istotnym podejrzeniu, że dana substancja jest dla organizmu alergenem.