Skala Inteligencji Wechslera (WAIS)

Test inteligencji WAIS (ang Wechsler Adult Intelligence Scale) jest to test inteligencji dla dorosłych skonstruowany przez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) (R – revised), a składa się z 11 testów badających poziom rozwoju różnych zdolności poznawczych. Test inteligencji Wechslera jest przeznaczony do badań indywidualnych.

Każda podskala testu zawiera zadania mierzące odrębny rodzaj zdolności intelektualnych, test ten pozwala zatem ocenić nie tylko ogólny poziom inteligencji, ale także informacje o silnych i słabych punktach danej osoby badanej. Najlepiej sprawdza się w ocenie przeciętnej inteligencji, nie jest przeznaczony do diagnozowania upośledzeń, jak również badania inteligencji ponadprzeciętnej. Test ten dzieli się na skalę słowną (werbalną) i bezsłowną (wykonaniową). Testy słowne składają się z testu: wiadomości, powtarzania cyfr, słownikowego, arytmetyki, rozumienia oraz podobieństwa. Na testy bezsłowne: braki w obrazkach, porządkowanie obrazków, klocki, układanki, a także symbole cyfr. Dzięki temu skala Wechslera pozwala ocenić werbalny oraz niewerbalny IQ. Wechsler wprowadził także pojęcie odchylenia IQ.

Odmianą testu Wechslera skierowaną do dzieci jest WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci), z jej późniejszą odmianą WISC-R.