Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE

Kwestionariusz ten służy do pomiaru inteligencji emocjonalnej, rozumianej jako zdolność do rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania własnych oraz cudzych emocji, jak również zdolność do efektywnego wykorzystywania emocji w kierowaniu własnym oraz cudzym działaniem.

Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej składa się 33 pozycji o charakterze samoopisowym, których prawdziwość w stosunku do własnej osoby badany ocenia na pięciostopniowej skali.

Trafność: wykazana na podstawie analizy różnic międzygrupowych i na podstawie korelacji wyników INTE i innych narzędzi do pomiaru inteligencji, osobowości oraz kompetencji społecznych.

Normy: dla uczniów gimnazjów, szkół średnich, studentów oraz osób dorosłych w wieku 15 -19 lat i dla dorosłych.

Wiek badanych: młodzież, dorośli.

Procedura badawcza: badanie grupowe lub indywidualne; bez ograniczenia czasu – przeciętnie 10 minut