ILM72

ILM72 jest testem, który został zaprojektowany w celu wgłębienia się w indywidualny styl przywódczy, opierający się na poszczególnych kompetencjach:

 •     zorientowany na zadaniach vs zorientowany na ludzi
 •     elastyczny vs zasadniczy
 •     zdecentralizowany vs scentralizowany
 •     zarządzający przez pochwały vs zarządzający przez wymagania
 •     nastawiony na proces vs nastawiony na efekt
 •     oparty na zdobytej wiedzy vs oparty na zasobach

Wnikliwa analiza określa trzy ogólne skale:

 • koncentracja na osiąganiu rezultatów;
 • koncentracja na poszczególnych pracownikach;
 • koncentracja na pracy zespołowej.

Test ILM72:

 •     Ocenia indywidualny styl przywódczy
 •     Wskazuje gdzie i w jaki sposób styl przywódczy może być zaaplikowany w danej sytuacji
 •     Ułatwia identyfikacje kluczowych umiejętności i kompetencji efektywnego przywództwa
 •     Skłania organizacje i osoby indywidualne do refleksji nad przywództwem oraz powiązanymi korzyściami

zastosowanie:

Rozwój indywidualny
Ciągła zmiana potrzeb organizacji wymaga najlepiej dopasowanego stylu przywódczego do danej sytuacji. Narzędzie ILM72 umożliwia:

 • Wyznaczanie potrzeb rozwojowych pracowników, a także korzyści płynących ze zmian, odnosząc się do systemu kompetencji obowiązujących w danej organizacji
 • Wyraźnie sprecyzowaną podstawę do identyfikacji najbardziej skutecznego przywództwa w danej sytuacji

Rozwój organizacji

 • Dopasowanie stylu przywódczego do potrzeb organizacji w różnych okolicznościach
 • Analiza profilu przywódczego wybranej grupy oraz ocena względem wyników pracy czy zachowania
 • Selekcja i rekrutacja: efektywne narzędzie dostarczające oceny stylu przywódczego kandydata

Rozwój w szkolnictwie

 • Rozwój kadry nauczycielskiej, wyznaczanie kompetencji przywódczych wpływających na styl nauczania
 • Rozwój indywidualny studentów, rozwój mentalności lidera (najczęściej na kierunkach biznesowych, MBA) – rozpoznanie własnego stylu przywódczego, kształtowanie odpowiednich kompetencji przywódczych; przygotowanie studentów do ról menadżerskich, kierowniczych. Praktykowana na prestiżowych uczelniach w Wielkiej Brytanii: np. Adam Smith College i John Moores University

Ekonomiczny i łatwy w obsłudze online kwestionariusz, automatycznie generuje 5 raportów: Indywidualny Raport Rozwojowy, Raport Coachingowy, Raport Oceniający, Raport Perspektywiczny, Organizacyjny Raport Rozwojowy.