Test Rorschacha

Test Rorschacha – test projekcyjny stworzony w 1921 roku przez szwajcarskiego psychoanalityka, Hermanna Rorschacha. Na podstawie tego testu wnioskuje się o nieświadomych treściach psychicznych, cechach osobowości, a także zaburzeniach psychicznych. Test jest używany głównie przez psychologów.

Test składa się z 10 tablic z plamami atramentowymi (5 szaroczarnych, 2 szaroczerwone i 3 kolorowe), tablice zaś prezentuje się osobie badanej, która opowiada, co na nich widzi. W odpowiedziach bierze się pod uwagę:

  •     interpretowany obszar (całość, części);
  •     determinantę odpowiedzi (kształt, barwa, czy pozorny ruch);
  •     poziom formy (zgodność obrazu z bodźcem);
  •     treść (ludzie, zwierzęta).

Mierzony jest także czas reakcji na poszczególne tablice, natomiast wypowiedzi są klasyfikowane według klucza, na podstawie którego tworzony jest psychogram.

Test Rorschacha jest krytykowany jako że:

  • przez pewne kręgi uważany jest za pseudonaukowy;
  • zwolennicy badania twierdzą, że odpowiedź badanego na temat niejasnych i pozbawionych znaczenia bodźców, może zapewnić wgląd w jego procesy myślowe, ale nie wyjaśniają w jaki sposób to następuje;
  • ostatnie badania wskazują, że plamy nie są całkowicie pozbawione sensu, i że pacjent zazwyczaj reaguje zarówno na jednoznaczne, jak i niejednoznaczne jej aspekty;
  • psycholog subiektywnie ocenia odpowiedzi osoby badanej.