MMPI

MMPI – jeden z najczęściej stosowanych psychologicznych testów osobowości. Obecnie jest używana druga wersja testu (MMPI-2), bez polskiego tłumaczenia i standaryzacji. Test MMPI zawiera 567 pytań, na które należy odpowiedzieć „prawda” lub „fałsz”. Wynikiem są trzy skale kontrolne, dziesięć skal klinicznych i kilkadziesiąt podskal, a każda skala i podskala testu jest normalizowana do skali tenowej. Prawa autorskie do MMPI posiada University of Minnesota.

MMPI uważano za złoty standard w testowaniu osobowości odkąd stworzono go jako miernik psychopatologii i struktury osobowości dla dorosłych (1939). Wraz z upływem czasu test MMPI zmieniał się pod wpływem wprowadzanych dodatków, np różnych rodzajów skal. Najważniejsze daty związane z wprowadzanymi zmianami to:

 •     1989 – MMPI został przekształcony w MMPI-2. Był to skutek projektu zmiany standaryzacji, którego celem było opracowanie zupełnie nowego zestawu danych normatywnych, które odzwierciedlałyby charakterystyczne cechy ówczesnej populacji. Projekt ten zakończył się stworzeniem obszernej bazy danych, która zawierała szeroki zakres próbek klinicznych i nieklinicznych;
 •     2003 – do opublikowanego testu MMPI-2 dodano nowe skale kliniczne, odzwierciedlające ważną, nową konstrukcję oryginalnych skal klinicznych. Celem projektu było zajęcie się znanymi wadami psychometrycznymi znajdującymi się w oryginalnych skalach klinicznych;
 •     2008 – opublikowano wersję MMPI-2-RF, której podstawą były poprawione skale kliniczne.

W teście MMPI wyróżnia się 10 skal klinicznych:

 • Hd – Hipochondria;
 • D – Depresja;
 • Hy – Histeria;
 • Pd – Psychopatia;
 • Mf – Męskość/kobiecość;
 • Pa – Paranoja;
 • Pt – Psychastenia;
 • Sc – Schizofrenia;
 • Ma – Mania;
 • Si – Introwersja społeczna.