Test MTQ48

Test MTQ48 jako pierwsze na świecie narzędzie bada odporność psychiczną, która jest kluczowym czynnikiem wydajności pracowników, uczniów, sportowców, czyli wszystkich tych, którzy w swojej pracy i życiu codziennym narażeni są na ciągły stres, presję i napotykają wciąż nowe wyzwania. Poprzez prosty w obsłudze i krótki kwestionariusz, MTQ48 bada zdolności osoby w czterech kluczowych obszarach: kontroli własnych emocji oraz życia, stopnia w jakim osoba postrzega wyzwanie jako możliwość lub zagrożenie, zaangażowania, pewności siebie i wiary we własne umiejętności.

MTQ48 jest szeroko stosowany w:

 • Sporcie – Polska Drużyna Olimpijska
 • Edukacji – elitarne uczelnie w Wielkiej Brytanii stosują MTQ48 do badania odporności psychicznych swoich studentów, pomagając tym, którzy nie radzą sobie z presją oraz stresem, redukując przy tym liczbę studentów odstępujących od edukacji
 • Organizacjach, gdzie uławia:
  • Zrozumienie, dlaczego niektórzy ludzie odnoszą sukcesy a inni mają większe trudności będąc pod presją
  • Ułożenie strategii, planu działania oraz taktyki, aby pomóc organizacjom oraz pracownikom osiągnąć i spożytkować swój potencjał
  • Pomoc menagerom w wydobywaniu z pracowników tego, co najlepsze
  • Efektywniej rekrutować na podstawie tych kryteriów

Dzięki MTQ48 możliwe jest:

 • Identyfikowanie silnych oraz słabych stron, wyznaczanie obszarów rozwojowych
 • Budowanie wytrwałości psychicznej w ludziach, wzbogacanie ich kompetencji
 • Tworzenie wydajnych teamów
 • Skuteczny coaching oraz rozwój indywidualny

MTQ48 jest wiarygodnym oraz ekonomicznym narzędziem. Wypełnienie MTQ48 zajmuje 8 minut, informacje są przekazywane natychmiast, aby szybko wygenerować wyniki. Program automatycznie generuje 5 raportów, zawierających precyzyjne wskazówki odnośnie ich zastosowania:

 • Raport rozwojowy – dostarczenie wyników MTQ48, dodatkowo zawiera sugestie rozwojowe.
 • Raport coachingowy – manager/mentor/coach otrzymuje pisemny raport odnośnie odporności psychicznej pracowników, zawierający wskazówki na temat zarządzania pracownikami w sposób bardziej efektywny
 • Raport Oceniający – skonstruowany w celach rekrutacyjnych, dostarcza przynajmniej 5 pytań do każdej skali, dając menagerom lub selekcjonerom możliwość zgłębiania wyników
 • Raport rozwojowy organizacji – analiza wyników wybranej grupy w celu identyfikacji wzorców i tendencji
 • Raport perspektywiczny – zestawienie poprzednich wyników z obecnymi