Inwentarz osobowości NEO – FFI

Inwentarz osobowości jest zaledwie jednym z kilku profesjonalnych i powszechnie uznanych przez psychologów testów osobowości. Na podstawie jego wyników tworzy się opis psychologiczny badanego zgodny z teorią tzw Wielkiej Piątki (Neurotyczność, Ekstrawersja, Otwartość na doświadczenie, Ugodowość, Sumienność), a więc pięciu ogólnych wymiarów osobowości. Na jego podstawie można wyjaśnić i przewidzieć ze sporym prawdopodobieństwem zachowania, reakcje i sposób przeżywania różnych sytuacji przez daną osobę oraz to, jak jest ona odbierana przez innych.

Osobowość jest – najprościej ujmując – zbiorem cech i dyspozycji człowieka, odróżniających go od innych ludzi i względnie stałych w czasie. Powstaje na gruncie uwarunkować biologicznych (geny) i oddziaływań środowiska (np. wychowanie, wpływ rówieśników, doświadczeń życiowych). Osobowość jest także definiowana jako charakterystyczny, względnie stały sposób reagowania jednostki na środowisko, a także sposób wchodzenia z nim w interakcje.

Poddanie się badaniu Inwentarzem osobowości NEO – FFI pozwala dokonać psychologicznego opisu człowieka, do czego podstawą jest interpretacja profilowa tworzona na bazie wyników z poszczególnych skal. Można dzięki temu sformułować przewidywania na temat powodzenia szkolnego osoby, jej sposobu myślenia i nastawienia do innych ludzi i świata, sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, stanu zdrowia psychicznego, a nawet fizycznego, satysfakcji życiowej i sytuacji społecznej.