Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS)

Porównanie wyników uzyskanych w poszczególnych skalach kwestionariusza CISS pozwala na określenie dominującego sposobu radzenia sobie ze stresem. Pozwala to zdiagnozować czy konstruktywnie radzi sobie ona ze stresem, czy też poprzez nieadekwatne zachowania zwiększa jego poziom.

CISS bada, który z czterech stylów wyróżnionych przez Lazarusa i Folkman stosuje osoba badana:

 • Styl skoncentrowany na zadaniu
 • Styl skoncentrowany na emocjach
 • Styl skoncentrowany na unikaniu
  • angażowanie się w czynności zastępcze lub
  • poszukiwanie kontaktów towarzyskich

Kwestionariusz CISS składa się z 48 pozycji, do których badany ustosunkowuje się na 5-stopniowej skali. Czas badania wynosi do 20 minut.

Badanie można przeprowadzać zarówno indywidualnie, jak i grupowo.

CISS jest przeznaczony dla osób w wieku od 16 do 79 lat oraz posiada osobne normy dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej.

Test przeznaczony dla:

 •     Nauczycieli i wykładowców
 •     Managerów
 •     Pracowników służb mundurowych
 •     Kierowców zawodowych
 •     Przedstawicieli handlowych
 •     Sprzedawców
 •     Osób pracujących pod presją
 •     Pracowników służby zdrowia
 •     Opiekunów
 •     Psychologów i psychoterapeutów
 •     Żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

oraz dla wszystkich osób, które borykają się z problemem przewlekłego stresu i/lub chcą lepiej poznać siebie.