Kwestionariusz Osobowości Eysencka

EPQ-R jest to kwestionariusz służący do oceny cech osobowości osoby badanej. Teoria Eysencka bazuje głównie na założeniach psychologii i genetyki. Mimo tego, że Eysenck był behawiorystą, który uważał, że wyuczone nawyki mają ogromne znacznie, postrzegał różnice w osobowości jako skutek dziedzictwa genetycznego. Dlatego jego głównym zainteresowaniem jest temperament, czyli wrodzony aspekt osobowości związany z genetyką.

Eysenck wyróżnił następujące wymiary osobowości:

  • Ekstrawersja/Introwersja – osoba ekstrawertyczna jest otwarta, rozmowna, pozytywnie wpływa na innych, podczas, gdy introwertycy są powściągliwi i kierują się rozsądkiem;
  • Neurotyzm/Zrównoważenie emocjonalne – neurotyk to osoba, która nie potrafi kontrolować swoich emocji, jest nerwowa i bardzo emocjonalna, źle znosi stres;
  • Psychotyzm/Zdrowie psychiczne – zachowanie psychotyczne cechuje się agresją, impulsywnością. Osoba, która w badaniu uzyskała wysoki wynik w tej skali, jest zimna, nieufna, nie potrafi współczuć, ma urojenia prześladowcze.

EPQ-R wykorzystuje 4 główne skale oparte na wymiarach osobowości:

  • Psychotyzm (P),
  • Ekstrawersja (E),
  • Neurotyzm (N),
  • Skala Kłamstwa (K) – skala kontrolna, dzięki której można ocenić tendencję człowieka do przedstawiania siebie w korzystniejszym świetle.