Inwentarz Stanu i Cechy Lęku

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku (STAI) jest narzędziem przeznaczonym do badania lęku, rozumianego jako przejściowy i uwarunkowany sytuacyjnie stan jednostki, a także lęku, rozumianego jako względnie stała cecha osobowości.

Inwentarz Stanu i Cechy Lęku składa się z dwu podskal, z których jedna (X-1) służy do pomiaru lęku-stanu, natomiast druga (X-2) – lęku-cechy. Pytania składające się na obie skale zostały umieszczone po obu stronach jednego arkusza testowego. Każda podskala testu składa się z 20 pozycji, na które badany odpowiada wybierając jedną z czterech skategoryzowanych odpowiedzi.

Zastosowanie testu: do diagnozy przesiewowej i indywidualnej; skala X-1 przydatna dodatkowo w badaniach eksperymentalnych wymagających rejestrowania zmian nasilenia lęku.