ADHD

ADHD (ang Attention Deficit Hyperactivity Disorder) jest to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, który określany jest w literaturze także jako zaburzenia hiperkinetyczne. Termin ADHD obejmuje zarówno ADHD z zaburzeniami hiperaktywnymi, jak i bez nich u dorosłych oraz dzieci. Można się spotkać również z terminem ADD (Attention-deficit disorder), który pojawił się jako nazwa zaburzenia jako pierwszy, a także AADD (Adult attention-deficit disorder), czy AADHD określające zaburzenie u osób dorosłych.

Jest to grupa zaburzeń, które charakteryzują się wczesnym początkiem (zazwyczaj w pierwszych pięciu latach życia), brakiem wytrwałości w realizacji zadań wymagających zaangażowania poznawczego, tendencją do przechodzenia od jednej aktywności do drugiej bez ukończenia żadnej z nich oraz zdezorganizowaną, słabo kontrolowaną nadmierną aktywnością.

Uważa się, że ADHD występuje u 4-8% dzieci w wieku wczesnoszkolnym (6–9 lat), głównie chłopców, niezależnie od rasy i kultury, a następnie częstość występowania zmniejsza się o 50% na każde 5 lat, jednakże u 60% dorosłych utrzymują się niektóre lub wszystkie cechy zespołu (zwłaszcza dotyczące deficytów uwagi). Nie są znane dokładne przyczyny ADHD, jednak zidentyfikowano szereg czynników, które mogą przyczynić się do lub nasilać ADHD, a są to czynniki: genetyczne, dieta i środowisko społeczne.

objawy chorobowe:

 • trudności w podtrzymaniu uwagi i wysiłku,
 • impulsywność,
 • problemy z kontrolą poziomu pobudzenia,
 • potrzeba bezpośredniego wzmocnienia.

w sferze ruchowej:

 • wyraźny niepokój ruchowy w zakresie dużej i małej motoryki
 • niemożność pozostawania w bezruchu przez nawet krótki czas
 • podrywanie się z miejsca
 • bezcelowe chodzenie
 • zwiększona szybkość i częsta zmienność ruchów (wrażenie ciągłego pośpiechu)
 • przymusowe wymachiwanie rękami
 • podskakiwanie
 • wzmożone drobne ruchy kończyn (machanie nogami, głośne deptanie, poruszanie palcami rąk, ciągłe zajmowanie się rzeczami, które leżą w zasięgu rąk lub nóg, kiwanie się na krześle itp.)
 • bieganie bez celu

w sferze poznawczej:

 • trudności w skupieniu uwagi (uwaga chwiejna, wybitnie zależna od czynników afektywnych)
 • brak wytrwałości w przypadku małego zainteresowania i niedostrzegania bezpośredniej korzyści z działania
 • wzmożony odruch orientacyjny
 • pochopność
 • znaczna męczliwość w pracy intelektualnej i związana z tym nierównomierna wydajność
 • pobieżność myślenia
 • przerzucanie uwagi z obiektu na obiekt (udzielanie nieprawidłowych, nieprzemyślanych odpowiedzi na pytania lub nieprawidłowe rozwiązywanie zadań)
 • w badaniach inteligencji niektórzy autorzy stwierdzają poziom „poniżej spodziewanego”, głównie w skalach wykonawczych
 • trudności wizualno-motoryczne
 • trudności syntetyzowania w myśleniu
 • brak umiejętności planowania
 • u wielu dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi występują pewnego rodzaju zaburzenia mowy lub języka, do których należą:
  • opóźnienie rozwoju mowy
  • kłopoty z artykulacją
  • problemy ze strukturą zdania
  • nieprawidłowe układanie dźwięków
  • niestaranne pismo
 • trudności stanowi również pisemne wyrażanie myśli i słowa

w sferze emocjonalnej:

 • nieopanowane, nieraz bardzo silne reakcje emocjonalne
 • wzmożona ekspresja uczuć
 • zwiększona wrażliwość emocjonalna na bodźce otoczenia
 • wybuchy złości
 • impulsywność działania

Celem stosowania leków w terapii ADHD jest zmniejszenie, bądź też zlikwidowanie niekorzystnych objawów bez wywoływania skutków ubocznych. U około 85% dorosłych leki przynoszą poprawę w chorobie. Dwie kategorie stosowanych leków w ADHD to stymulanty i niestymulanty. Znane leki łagodzą jedynie objawy ADHD, np poprzez zwiększanie ilości noradrenaliny lub dopaminy – substancji, których poziom w mózgu chorego jest stale obniżony.