psychologia ogólna

Psychologia ogólna to podstawowy dział psychologii naukowej, który zajmuje się systematycznym gromadzeniem wiedzy i poznania zasadniczych prawidłowości życia psychicznego.

Psychologia ogólna interesuje się poznaniem struktury osobowości, a także jej funkcjami regulacyjnymi, mechanizmami kontroli i integracji działania, jak również zakresem indywidualnych odrębności.

Psychologia ogólna obejmuje:

  •     psychologię emocji i motywacji
  •     psychologię osobowości
  •     psychologię różnic indywidualnych
  •     psychologię poznawczą
  •     psychologię rozwoju człowieka.