troponina

Troponiny tworzą grupę trzech białek regulacyjnych skurcze mięśni poprzecznie prążkowanych i mięśnia sercowego.

Oznaczenie poziomu sercowych izoform troponin ma podstawowe znaczenie w diagnostyce zawału mięśnia sercowego.

Wyróżnia się:

 •     troponinę TnC – przyłączającą wapń podczas skurczu mięśnia
 •     troponinę TnI – wiążącą aktynę i hamującą jej kontakt z miozyną
 •     troponinę TnT – wiążącą tropomiozynę.

Podwyższenie wartości TnC powyżej 99 percentyla w referencyjnej grupie kontrolnej (powyżej górnej granicy zakresu referencyjnego) w połączeniu z objawami ostrego niedokrwienia umożliwia rozpoznanie zawału serca.

Inne stany, w których może dochodzić do wzrostu stężenia troponin w osoczu:

 •     wstrząśnienie serca
 •     zabieg chirurgiczny na sercu
 •     zastoinowa niewydolność serca
 •     rozwarstwienie aorty
 •     kardiomiopatia przerostowa
 •     wady zastawki aortalnej
 •     tachyarytmie
 •     bradyarytmie
 •     blok serca
 •     zespół takotsubo
 •     rabdomioliza w sercu
 •     zatorowość płucna
 •     ciężkie nadciśnienie płucne
 •     niewydolność nerek
 •     udar mózgu
 •     krwawienie podpajęczynówkowe
 •     amyloidoza
 •     hemochromatoza
 •     twardzina
 •     sarkoidoza
 •     zapalenie mięśnia sercowego
 •     zapalenie wsierdzia lub osierdzia z zajęciem miokardium
 •     toksyczne działanie leków lub trucizn
 •     oparzenia zajmujące ponad 30% powierzchni ciała
 •     ekstremalny wysiłek fizyczny