Ropowica

Ropowica (łac phlegmone) jest to zapalenie ropne, nieodgraniczone tkanką włóknistą czy ziarniną, obejmujące różne warstwy danego narządu i dotyczące luźnej tkanki łącznej: tkanki podskórnej, pozaotrzewnej, śródpiersia, ściany wyrostka robaczkowego, ręki, stopy, wywołane mieszaniną drobnoustrojów, wśród których najczęstsze są paciorkowce. Do ropowic zalicza się także:

  •     zastrzał
  •     zanokcicę
  •     anginę Ludwiga
  •     ropowicę przestrzeni przygardłowej
  •     czyraka, czyraczność i karbunkuła

Choroba ta ma przebieg ostry z gorączką i złym samopoczuciem. Rozpoznanie ropowicy opiera się na stwierdzeniu zaczerwienienia, bolesności i gorączki. Leczenie choroby polega na wykonaniu jednego lub kilku nacięć i założeniu drenów do swobodnego odpływu ropy przy jednoczesnym zastosowaniu antybiotyków o szerokim spektrum działania.