Narkolepsja

Narkolepsja (ang narcolepsy) jest to zespół chorobowy z grupy dyssomni o nieznanej etiologii, klasyfikowany jednak w grupie dyssomni o podłożu organicznym, na obraz którego składa się tetrada objawów: nadmierna senność w ciągu dnia i napady snu, katapleksja, porażenie przysenne oraz omamy hipnagogiczne i omamy hipnopompiczne, ale pełną tetradę stwierdza się u nielicznych pacjentów. Najczęściej występującym objawem jest katapleksja (90%), zaś w dalszej kolejności porażenie przysenne (30-50%) i omamy hipnagogiczne (20-40%).

Leczenie narkolepsji jest objawowe, jako że ze względu na nieznaną etiologię nie istnieje leczenie przyczynowe. Redukcję objawów obecnie osiąga się pochodnymi amfetaminy, selegiliną, modafinilem, a dodatkowo zastosowanie mają leki przeciwdepresyjne.