elektrolity w surowicy

Badanie elektrolitów we krwi służy diagnostyce równowagi wodno-elektrolitowej, a także zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.

Elektrolity, a więc kationy sodowy (Na+) i potasowy (K+), są najważniejszymi jonami osocza wpływającymi bezpośrednio na utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej ustroju.

Wskazaniem do oznaczania elektrolitów jest podejrzenie zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej lub kwasowo-zasadowej (elektrolity w szerszym ujęciu), czy też znaczna utrata płynów, niewydolnośc nerek, zaburzenia funkcjonowania kory nadnerczy, bądź zaburzenia pracy serca lub utrata przytomności.