Badania psychologiczne

Badania psychologiczne wykonuje się za pomocą testów psychologicznych, które są narzędziem badawczym w psychologii, pozwalającym na uzyskanie takiej reprezentatywnej próbki zachowań, o których można przyjąć (na podstawie założeń teoretycznych lub związków empirycznych), że są one wskaźnikami interesującej nas cechy psychologicznej.

Badania psychologiczne powinny być narzędziem obiektywnym, wystandaryzowanym, trafnym, rzetelnym i znormalizowanym, wyposażonym w reguły obliczenia wartości mierzonej cechy oraz jasno określającym zakres i rodzaj dopuszczalnych zachowań ze strony diagnosty (czyli zgodne z zasadami Psychometrii).

Badanie psychologiczne powinno być sytuacją, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu, jakim jest jej ocena. Ponadto, przy interpretacji wyników danego testu, czyni się także założenie o współpracy badanego z diagnostą.

rodzaje testów psychologicznych