Dietetyka

Dietetyka jest nauką medyczną o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmującą się następującymi zagadnieniami:

 •     zasadami żywienia człowieka zdrowego
 •     zasadami żywienia człowieka chorego
 •     oceny stanu odżywienia
 •     oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
 •     zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
 •     kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
 •     biochemicznymi podstawami żywienia
 •     prowadzenia edukacji żywieniowej
 •     psychologią żywienia
 •     technologiami gastronomicznymi.

Dietetyka bywa czasami mylona z technologią żywności. Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w kierunku racjonalnego odżywiania człowieka zarówno chorego jak i zdrowego. Dietetyka zajmuje się zatem oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

Dietetyka powiązana jest ściśle z:

 •     medycyną
 •     farmakologią
 •     bromatologią
 •     chemią żywności
 •     biologią i mikrobiologią
 •     psychologią

Podział dietetyki:

 •     dietetyka kliniczna
 •     dietetyka sportowa

Edukacja:

 • uczelnie wyższe – kierunek: dietetyka (możliwość uzyskania tytułów naukowych: licencjat, magister, doktor, profesor).

Kształcenie w zawodzie dietetyka realizowane jest głównie na uczelniach medycznych i przyrodniczych, na kierunkach: