Dur brzuszny

Dur brzuszny (typhus abdominalis), zwany niegdyś tyfusem lub tyfusem brzusznym, jest ogólnoustrojową chorobą bakteryjną wywołaną Gram-ujemnymi pałeczkami Salmonella enterica, serotyp Typhi (Salmonella Typhi). Chorobę wywołują bakterie z grupy salmonelli, które w temperaturze 60 °C giną już po kilkunastu minutach. Źródłem zakażenia może być brudna woda, nieumyte owoce, jak również nieczystości zawierające w sobie pałeczki Salmonella Typhi. Dur charakteryzuje się gorączką, krańcowym wyczerpaniem, bólami brzucha, objawami zatrucia endotoksyną (splątanie) i różową wysypką, tak zwaną „różyczką durową” czyli rumieniową wysypką plamisto-grudkową, zlokalizowaną na skórze klatki piersiowej lub nadbrzusza. Objawom tym towarzyszy również powiększenie wątroby, śledziony i węzłów chłonnych szyi, oraz zapalenie spojówek.

W leczeniu stosowane są antybiotyki: ampicylina (8 g/dobę) przez okres gorączki, a także kilka dni po jej ustąpieniu, alternatywne antybiotyki to: ciprofloksacyna, cefoperazon. Stosowany z powodzeniem może być także sulfametoksazol z trimetoprimem (kotrimoksazol) oraz furazolidon, konieczne jest również wyrównanie poziomu płynów i elektrolitów.