choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera (Morbus Alzheimer, ang. Alzheimer’s disease) jest to postępująca, degeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się występowaniem otępienia. Jej nazwa pochodzi od nazwiska niemieckiego psychiatry i neuropatologa Aloisa Alzheimera, który opisał tę chorobę w 1906 roku.

W przebiegu choroby Alzheimera dochodzi do wystąpienia następujących objawów:

  •     zaburzenia pamięci
  •     zmiany nastroju
  •     zaburzenia funkcji poznawczych
  •     zaburzenia osobowości i zachowania

Charakterystyczne dla demencji (i w tym dla choroby Alzheimera) objawy to:

  •     agnozja – nieumiejętność rozpoznawania przedmiotów, szczególnie jeżeli chory ma podać nazwę przedmiotu, w odpowiedzi na pytanie zadane z zaskoczenia
  •     afazja – zaburzenia mowy, jej spowolnienie
  •     apraksja – zaburzenia czynności ruchowych, od prostych do złożonych, np ubieranie, kąpanie

Zmianom otępiennym mogą towarzyszyć również objawy neurologiczne, spośród których najczęstszym jest tzw zespół parkinsonowski – spowolnienie psychoruchowe, zaburzenia mimiki twarzy i sztywność mięśni.

W zaawansowanym stadium choroba Alzheimera uniemożliwia samodzielne wykonywanie nawet codziennych prostych czynności i osoba chorująca wymaga stałej opieki.

Czas trwania choroby wynosi od 6 do 12 lat, kończy się śmiercią.

Dotychczas nie znaleziono leku, który cofa lub chociaż zatrzymuje postęp choroby, stąd leczenie farmakologiczne koncentruje się na objawowym leczeniu zaburzeń pamięci i funkcji poznawczych.