Pachymetria

Pachymetria (CCT) z greki παχύς pachýs „gruby” jest to metoda diagnostyczna służąca do oceny grubości rogówki.

Obecnie jest obowiązkowym badaniem u chorych na jaskrę i nadciśnienie oczne, dowiedziono bowiem, że zmiany rogówki są czynnikiem rozwoju jaskry, zaś cienka rogówka jest dodatkowo czynnikiem ryzyka rozwoju neuropatii jaskrowej. Badania pachymetrii są również niezbędne przed zabiegami chirurgicznymi na rogówce, jak chociażby LASIK.

Badanie przeprowadzane jest za pomocą specjalnego urządzenia, czyli tak zwanego pachymetru. Dostępnie obecnie pachymetry umożliwiają pomiar grubości rogówki metodą dotykową z wykorzystaniem metody ultrasonografii lub metodami bezdotykowymi, wówczas gdy nie jest wymagany kontakt urządzenia z okiem. Stosuje się pachymetry cechujące się różnymi metodami bezdotykowego pomiaru, takie jak APC (Automatic Puff Control) – system kontroli ciśnienia wyzwalanego powietrza lub w oparciu o technologię OLCR (Optical Low Coherence Reflectometry). Wartości pomiarów osiągane metodami dotykowymi oraz bezdotykowymi dają porównywalne wyniki.

Pachymetrię umożliwiają także mikroskopy konfokalne stosowane w przypadkach skaningowej konfokalnej mikroskopii rogówki (CONFOSCAN).