Sorter Temperamentów

Sorter Temperamentów (Keirsey Temperament Sorter) jest to test osobowości w formie kwestionariusza, który ma pomóc ludziom w zrozumieniu samych siebie i innych. Ten rodzaj testu osobowości często jest kojarzony z MBTI, jednak istnieją między nimi pewne różnice.

Keirsey zapoznał się z pracą Ernesta Kretschmera i Williama Sheldona pod koniec lat 40-tych XX wieku. Opracował on sorter temperamentów po zapoznaniu się z MBTI w 1956 roku. Odwołując się do starożytnych teorii, Keirsey stworzył teorię temperamentu i opublikował ją w książce „Please Understand Me”.

Keirsey rozszerzył koncepcje Platona i Hipokratesa, w swojej pracy posługiwał się nazwami zaproponowanymi przez starożytnych uczonych i podzielił temperamenty w następujący sposób:

  • Rzemieślnicy – konkretni i pragmatyczni. Poszukują pobudzenia i mistrzostwa. Ich zainteresowaniem jest wywieranie wpływu. Są bardzo dobrzy w rozwiązywaniu problemów, zwinności i posługiwaniu się narzędziami, instrumentami i wyposażeniem.
  • Strażnicy – konkretni i chętni do współpracy. Szukają pewności i przynależności. Ich zainteresowaniem są obowiązki i odpowiedzialność, a mocną stroną jest logistyka. Są bardzo dobrzy w organizowaniu i wspieraniu.
  • Idealiści – abstrakcyjni i chętni do współpracy, poszukują znaczenia. Ich zainteresowaniem jest rozwój osobisty i znalezienie swojej niezwykłej tożsamości. Ich mocną stroną jest dyplomacja. Są bardzo dobrzy w wyjaśnianiu, inspirowaniu i jednoczeniu ludzi.
  • Racjonaliści – abstrakcyjni i pragmatyczni. Poszukują biegłego opanowania umiejętności i samokontroli. Ich głównym zainteresowaniem jest poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji. Są bardzo dobrzy w każdego rodzaju logicznym dochodzeniu oraz tworzeniu koncepcji i teorii.