Kwestionariusz Kompetencji Społecznych

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych służy do oceny kompetencji społecznych, czyli nabytych umiejętności pozwalających efektywnie funkcjonować w różnych sytuacjach społecznych.

Jest to kwestionariusz samoopisowy, zawierający 90 pozycji (czas badania: do 30 min), które są określeniami różnych czynności lub zadań o charakterze społecznym. Zadaniem badanego jest dokonanie oceny efektywności, z jaką wykonuje te zadania na 4-stopniowej skali.

Oprócz wskaźnika ogólnego kwestionariusz dostarcza też trzech wskaźników szczegółowych, określających poziom kompetencji ujawnianych w:

  • sytuacjach ekspozycji społecznej (skala ES)– takich, w których jesteśmy wystawieni na tzw. „widok publiczny” i potencjalnie poddani ocenie ze strony wielu osób (np. wystąpienia publiczne, prezentacje itp.)
  • sytuacjach wymagających asertywności (skala A)– czyli realizowania własnych celów i/lub potrzeb w sposób nie krzywdzący dla innych osób (np. odmawianie, negocjowanie warunków pracy, rozmowy w podwładnymi, rozwiązywanie konfliktów itp.)
  • sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego (skala I) – oznaczających kontakty interpersonalne oparte na emocjach i bliskości

Główne zastosowania kwestionariusza KKS:

  • W selekcji zawodowej i poradnictwie zawodowym. Wysokie wyniki w KKS pozwalają wnosić o dobrych predyspozycjach badanego do pracy w zawodach czy na stanowiskach wymagających kontaktów z ludźmi. Szczególnie przyda się pracodawcom, poszukującym osób na stanowiska wymagające kontaktów z wieloma ludźmi jednocześnie, występów publicznych, negocjowania, wywierania różnego rodzaju wpływów – jak kierowanie, dyscyplinowanie, namawianie oraz dobrego  radzenia sobie w zawodach wymagających nawiązywania głębszych relacji z ludźmi, m.in. w zawodach o charakterze opiekuńczym.
  • Przy wykrywaniu (diagnozowaniu) osób z poważnymi deficytami umiejętności społecznych, wymagających pomocy. Najważniejsze to ustalić gdzie leży problem. Potem dopiero można planować rozwiązanie, dlatego kwestionariusz ten jest pierwszym krokiem do pomocy osobom, które mają problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji, przystosowaniem się w grupie, przeżywają silny stres w obecności większej ilości osób itp. Objęcie takich osób odpowiednimi oddziaływaniami o charakterze treningowym może poprawić ich funkcjonowanie w kontaktach z innymi ludźmi, zmniejszając trudności przystosowawcze i przerywając błędne koło wzajemnych związków między nieprzystosowaniem, niedostatkiem doświadczeń społecznych i brakiem społecznych kompetencji.
  • W badaniach naukowych, zarówno dotyczących wyznaczników kompetencji społecznych, jak i poszukujących funkcji regulacyjnych różnych zmiennych osobowościowych.