Badania prenatalne

Badania prenatalne są to badania płodu, które przeprowadza się w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego.

Badania prenatalne wykonuje się, aby wykryć choroby wrodzone i genetyczne, takie jak zespół Downa, wady cewki nerwowej, czy nieprawidłowości chromosomów. Przeprowadzenie tego typu badań (inwazyjnych) zaleca się głównie kobietom ciężarnym po 35 roku życia, które są pierwszy raz w ciąży albo nie rodziły w okresie 2-5 lat.

Wyróżnia się dwie grupy badań prenatalnych: inwazyjne i nieinwazyjne. Metody inwazyjne wymagają pobrania np. płynu owodniowego (amniopunkcja), zaś metody nieinwazyjne opierają się o ultrasonografię albo testy krwi (poziom alfa fetoproteiny, β-hCG, estriolu oraz h-hCG) i pozwalają jedynie na oszacowanie ryzyka wystąpienia danej wady. Od niedawna stosowana jest też metoda oparta o analizę poziomów DNA we krwi.