Grypa

Grypa jest to ostra choroba zakaźna układu oddechowego, wywołana zakażeniem wirusem grypy.

Grypa przenosi się pomiędzy ludźmi drogą kropelkową (np podczas kichania), zaś największa ilość zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii, powodując ostre objawy, uniemożliwiające pracę osobom czynnym zawodowo. Epidemie grypy powodują znaczne koszty społeczne i niekiedy mają zasięg kontynentalny, bądź światowy, dlatego grypa wymaga globalnej koordynacji epidemiologicznej.

W większości przypadków zachorowanie na grypę powoduje obłożną chorobę, a w części przypadków mogą występować powikłania i zdarzają się też przypadki śmierci, szczególnie u dzieci, osób starszych i obciążonych innymi, dodatkowymi poważnymi chorobami.

Grypa rozpoczyna się najczęściej gwałtownie i od początku zakażenia towarzyszą jej ostre objawy. Nie należy jej mylić z przeziębieniem, które ma wiele podobnych objawów, dla przeziębienia jednak charakterystyczne jest stopniowe pojawianie się dolegliwości i nieżyt nosa, który nie jest typowym objawem i nie występuje u każdego pacjenta w przebiegu grypy. Okres najbardziej nasilonych objawów ostrej infekcji wirusowej górnego układu oddechowego trwa przeważnie około 3–4 dni, wydłużenie się tego okresu jest wskazaniem do wizyty lekarskiej.

Objawy grypy to:

  • wysoka gorączka
  • dreszcze
  • bóle mięśniowe, kostno-stawowe
  • ból głowy
  • ból gardła i suchy kaszel
  • uczucie wyczerpania i ogólnego rozbicia
  • brak apetytu

Inhibitory neuraminidazy (dostępne na receptę): oseltamiwir (Tamiflu) i zanamiwir (Relenza) zatrzymują namnażanie wirusa grypy, są skuteczne przeciwko typom wirusa A i B. Natomiast inhibitory M2: amantadyna i rymantadyna blokują kanał jonowy (białko M2), zapobiegając zainfekowaniu komórek przez wirusy, są czasami skuteczne przeciwko grypie typu A, jeśli zostaną podane wcześnie, ale nie wykazują skuteczności względem wirusa typu B.

Największą korzyść z leczenia można uzyskać, wówczas gdy leczenie zostanie zastosowane w czasie pierwszych 24–30 godzin od początku choroby, stąd wskazanie na niektórych lekach przeciwgrypowych, by zażyć je natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów infekcji wirusowej.

Ekstrakt uzyskany z bzu czarnego hamuje in vitro replikację niektórych szczepów wirusa grypy, w podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo i randomizowanym badaniu wykazano, że jego stosowanie zmniejsza objawy przedmiotowe grypy i skraca czas choroby do 3-4 dni. Sądzi się, że obserwowany efekt może wynikać z wpływu ekstraktu na produkcję cytokin.