Pokrzywka

Pokrzywka (urticaria) jest to niejednolity zespół chorobowy, w którym wykwitem pierwotnym jest bąbel pokrzywkowy. Choroba charakteryzuje się obrzękiem, zabarwieniem różowym lub porcelanowobiałym, zmiana skórna powstaje szybko i ustępuje bez pozostawienia śladów po kilku do kilkunastu godzinach. Zwykle zmianom towarzyszy świąd lub nawet ból.

Bąble pokrzywkowe są różnej wielkości, ułożone symetrycznie. Antagoniści receptora H1 mogą działać profilaktycznie oraz zmniejszać objawy.

Pokrzywkę, która utrzymuje się poniżej 6 tygodni klasyfikuje się jako pokrzywkę ostrą, powyżej 6 tygodni jako pokrzywkę przewlekłą, może być ona spowodowana uczuleniem na lekarstwo, np antybiotyk.