Kłykciny Kończyste

Kłykciny kończyste (brodawki weneryczne, brodawki płciowe, łac condylomata acuminata) są to schorzenia wywoływane przez wirusy brodawczaka ludzkiego (ang human papillomavirus – HPV).

Wiele zakażeń wirusami HPV przebiega zupełnie bezobjawowo (według niektórych badań nawet aż do około 50% wszystkich zakażeń).

U kobiet zazwyczaj występują w okolicy krocza, na wargach sromowych, mogą także występować w okolicach odbytu. U mężczyzn lokalizują się na wewnętrznej stronie napletka, co często prowadzi do powikłań w postaci stulejki (phimosis), bądź załupka (paraphimosis) lub na powierzchni żołędzi (najczęściej w rowku zażołędnym). W rzadkich przypadkach mogą pojawić się na języku, błonie śluzowej gardła, wargach, czy krtani. Nasilenie zmian jest bardzo różne, od niewielkich zmian brodawkowych do olbrzymich kalafiorowatych tworów (zwłaszcza u kobiet), które mogą obejmować całą okolicę krocza, aż do odbytu (condylomata gigantea).

Ekstremalnym przykładem brodawek płciowych jest postać długo nieleczonych i zaniedbanych, przerosłych kłykcin Buschkego-Loewensteina (condylomata gigantea Buschkhe-Loewenstein). Choroba ta cechuje się wieloletnim przebiegiem, niszczeniem oraz naciekaniem okolicznych tkanek. W badaniu histopatologicznym nie stwierdza się jednak wyraźnych cech atypii, które mogłyby świadczyć o nowotworowym charakterze zmian.

Leczenie choroby:

  • miejscowe stosowanie maści ze środkami hamującymi podziały komórkowe (cytostatyki, w tym np: 5% maść 5-fluorouracylowa, bleomycyna, cisplatyna, metotreksat);
  • krem zawierający podofilotoksynę lub jej alkoholowy roztwór, np Condyline;
  • leczenie indukujące odpowiedź immunologiczną (interferon alfa wstrzykiwany do zmian), leki zawierające imikwimod, np Aldara;
  • chirurgiczne – elektrokoagulacja, krioterapia, laseroterapia CO2; w skrajnych przypadkach częściowa wulwektomia.