narkomania

Narkomania (gr narke – odurzenie, mania – szaleństwo) jest to potoczne określenie odnoszące się do uzależnienia od substancji chemicznych, wpływających na czynność mózgu. Narkomania objawia się:

  • tzw głodem narkotycznym
  • przymusem zażywania środków odurzających
  • chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami

Narkomania w krótkim czasie prowadzi do poważnych zmian psychicznych pod postacią obniżenia uczuciowości wyższej, degradacji społecznej, zaburzeń krytycyzmu, osłabienia woli, czy kłamliwości. Często również staje się przyczyną wejścia na drogę przestępczą.

Metody leczenia narkomanii są zazwyczaj nieskuteczne. Bardzo często zmiany psychiczne i uzależnienie są nieodwracalne, a medyczne metody leczenia nie przynoszą większych skutków. Nieco lepsze wyniki dają niekonwencjonalne metody terapii polegające na długotrwałym odosobnieniu i oddziaływaniach psychoterapeutycznych, połączonych z terapią i pracą.

Skala zjawiska wciąż wzrasta, obejmując coraz młodsze dzieci, sytuację utrudnia fakt, iż wykrywalność uzależnienia we wczesnym stadium jest sporadyczna ze względu na wielość stosowanych środków, a także brak wiedzy opiekunów.