0

Związek między depresją a chorobą Alzheimera

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles odkryli związek między depresją u osób starszych a ryzykiem rozwinięcia się u nich choroby Alzheimera. Wnioski opublikowane w piśmie medycznym „Neurology” wskazują, że u osób, które cierpią na niewielkie zaburzenia pamięci, depresja może istotnie zwiększać ryzyko rozwinięcia demencji.

Badaniami objęto ponad 700 starszych osób, u których stwierdzono tzw łagodne zaburzenia poznawcze. Zaburzenia te, zwane też MCI (z angielskiego: mild cognitive impairment), polegają na większych niż u innych starszych osób problemach z pamięcią. Uznaje się je za okres przejściowy między prawidłowym procesem starzenia się a demencją, ponieważ poza zaburzeniami pamięci nie obserwuje się tu innych objawów typowych dla choroby Alzheimera.

Spośród 700 objętych badaniem osób u około 200 stwierdzono depresję. W celu określenia poziomu zaawansowania depresji zastosowano skalę punktową. Okazało się, że nie tylko w grupie osób z depresją ryzyko choroby Alzheimera było wyższe, ale dało się je określić na rosnącej skali. Oznacza to, że każdy dodatkowy punkt na „skali pomiaru depresji” oznaczał wzrost ryzyka zachorowania na demencję o 3%.

Wyniki mogą wskazywać, że w grupie ryzyka, jaką są starsi ze stwierdzonymi łagodnymi zaburzeniami poznawczymi, depresja może być istotnym czynnikiem wzrostu ryzyka zachorowania na Alzheimera. Gdyby ta hipoteza się potwierdziła, należałoby zwrócić szczególną uwagę na poprawę samopoczucia psychicznego wśród osób starszych.

admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *