Toksoplazmoza

Toksoplazmoza (łac toxoplasmosis, ang toxoplasmosis) jest to pasożytnicza choroba ludzi i innych zwierząt, spowodowana zarażeniem pierwotniakiem Toxoplasma gondii.
Żywicielem ostatecznym są koty domowe i niektóre kotowate, zaś żywicielem pośrednim wszystkie ssaki łącznie z człowiekiem oraz ptaki. Zakażenie toksoplazmozą to jedno z najczęstszych zakażeń pasożytniczych, jako że toksoplazmoza występuje praktycznie na całym świecie. Mimo wysokiego odsetka zakażonych, to niewielka liczba osób choruje, reszta to nosiciele.

Objawy chorobowe to gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, objawy grypopodobne, zapalenie mózgu i opon mózgowych, dolegliwości stawowe oraz zmiany pozapalne zajętych narządów.

Osoby zarażone drogą pokarmową zazwyczaj podlegają kuracji antybiotykowej, czasami kilkakrotnie powtarzanej. W leczeniu toksoplazmozy stosuje się pirymetaminę i sulfadiazynę, zaś u ciężarnych zastosowanie znajduje spiramycyna.