studia doktoranckie

Studia trzeciego stopnia, mające na celu przygotowanie pracy doktorskiej, skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak również tych, które doktorat traktują jako szansę rozwoju osobistego i element wspierający karierę zawodową. Doktorant ma okazję do współpracy z promotorem od początku studiów na zasadzie relacji Mistrz-Uczeń.

Podstawą kształcenia są seminaria naukowe, oparte na prezentacji najnowszych osiągnięć w poszczególnych dziedzinach. Program studiów jest tak skonstruowany, aby zapoznać studentów z nowoczesnymi narzędziami i metodami badawczymi oraz zaznajomić doktorantów z praktycznymi zagadnieniami funkcjonowania w międzynarodowym środowisku naukowym.

Słuchacze studiów doktoranckich poznają profesjonalne zasady organizowania, przeprowadzania badań i efektywnego komunikowania ich wyników, a także ubiegania się o środki finansowe na badania. Program nauczania w znacznym stopniu może być kształtowany przez samych doktorantów, którzy wybierają z oferty programowej interesujące ich kursy. Mogą również sami decydować o tempie studiowania (np. liczbie kursów zaliczanych w danym roku). Doktoranci korzystają z wielu stypendiów w tym Stypendiów Doktoranckich, stypendiów konferencyjnych oraz stypendiów dydaktycznych.