biotechnologia

Absolwenci biotechnologii powinni być przygotowani do pracy w jednostkach naukowo-badawczych, w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym oraz w przemysłach pokrewnych w zakresie projektowania i wdrażania systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Powinni nabyć umiejętności do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych, pracy w laboratoriach badawczych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej. Biotechnologia medyczna jest obecnie dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina nauki i przemysłu, nowoczesne molekularne technologie diagnostyczne i leki biotechnologiczne są przyszłością medycyny. Biotechnolodzy medyczni mogą znaleźć zatrudnienie głównie w laboratoriach firm biotechnologiczno – farmaceutycznych przy tworzeniu i produkcji nowych leków i testów diagnostycznych.