dietetyka

Dietetyk posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Dysponuje podstawowymi umiejętnościami praktycznymi jak i wiedzą z zakresu zdrowego i racjonalnego odżywiania ludzi zdrowych, doboru właściwej diety w stanach chorobowych, w celach profilaktycznych, edukacyjnych, czyli kwalifikacje poszukiwane na dynamicznie rozwijającym się rynku usług dietetycznych dla osób zdrowych i chorych.

Absolwent dietetyki łączy kompetencje technologa żywienia i lekarza, dlatego może pracować zarówno w ośrodkach zdrowia czy szpitalach, jak i w klasycznie rozumianej gastronomii. Absolwent przygotowany jest do pracy wykonawczej w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, domy pomocy społecznej, sanatoria);
  • placówkach lecznictwa ambulatoryjnego (gabinety dietetyczne, poradnie specjalistyczne – gastrologiczne, chorób metabolicznych);
  • zakładach żywienia zbiorowego i zakładach dostarczających pożywienie do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (firmy cateringowe);
  • zakładach przemysłu spożywczego (spółdzielnie mleczarskie, zakłady mięsne itp.);
  • zakładach produkujących wyposażenie i sprzęt gastronomiczny;
  • organizacjach konsumenckich;
  • placówkach oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły);
  • placówkach sportowych i innych (w zależności od rodzaju dodatkowych kwalifikacji);