farmacja

Absolwenci farmacji uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do:

  • sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych;
  • wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
  • sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
  • udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w farmakoterapii;
  • prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i dziedzinach pokrewnych.

Ponadto farmaceuci są przygotowani do prowadzenia badań farmaceutycznych, farmakologicznych i toksykologicznych produktów leczniczych. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności współpracy z lekarzami w zakresie prowadzenia badań klinicznych, terapii monitorowanej oraz monitorowaniu niepożądanych działań produktów leczniczych oraz do udzielania rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w farmakoterapii.

Studia farmaceutyczne przygotowują absolwentów do współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami takimi, jak apteki ogólnodostępne i szpitalne, a uzyskana wiedza i umiejętności predysponuje ich do pracy w firmach prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, importu, eksportu i obrotu hurtowego produktami leczniczymi i materiałami medycznymi; w jednostkach badawczo-rozwojowych, inspekcyjnych oraz administracyjnych z dziedziny szeroko pojętej gospodarki lekiem i ochrony zdrowia.

Absolwent farmacji otrzymuje tytuł zawodowy magistra farmacji i uprawnienia do wykonywania zawodu farmaceuty.

Farmaceuta po uzyskaniu wymaganego stażu pracy może rozpocząć kształcenie specjalizacyjne w zakresie: analityki farmaceutycznej, farmacji aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej, farmakologii, lecznictwa roślinnego.